New Blogs

 • ReSkilling (Đào tạo lại kỹ năng)

  Posted in News, Recruitment, Salesforce, Vietnam Offshore on Jan 10, 2023

  Nhân tiện cuối năm vừa rồi thủ tướng Nhật Bản Kishida nhiều lần nói về ReSkilling, chúng tôi viết bài này để nói rõ hơn về khái niệm, lợi ích và cách triển khai ReSkilling như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo. Nội dung chính trong bài viết: - ReSkilling (Đào tạo lại kỹ năng) là gì? - Giải thích lý do, điểm cần chú ý khi sử dụng - Ví dụ cần thiết trong kỷ nguyên DX

 • XMail Composer製品リリース

  Posted on Dec 04, 2022

  #セールスフォースの穴に埋めていく #furuCRM Product

 • Salesforce Overview

  Posted in Salesforce, Salesforce Academy on Nov 11, 2022

  Thời gian gần đây, Salesforce đang vươn lên vị trí một công ty công nghệ hàng đầu Thế giới. Salesforce đang trở thành là một từ khóa hot được nhiều người tìm kiếm. Vậy Salesforce là gì? Lịch sử hình thành và phát triển của Salesforce như thế nào? Nó cung cấp những sản phẩm, giải pháp nào? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan về Salesforce, cách mà Salesforce đã được sinh ra và trở thành gã khổng lồ, các sản phẩm mà Salesforce cung cấp. Với mỗi sản phẩm, chúng tôi sẽ mô tả sơ bộ về mục đích, lợi ích và các tính năng bổ sung (add-on features). Tiếp theo đó chúng tôi cũng giới thiệu tới các bạn Trailhead, một trường đại học online, hoàn toàn free, cho phép các bạn ở mọi nơi, mọi trình độ, lứa tuổi có thể học tập và phát triển sự nghiệp của mình với Salesforce.

 • BackupOrgMetaDataToGit_YMLScript

  Posted in Salesforce, Salesforce Academy on Nov 06, 2022

  name: 組織変更に当たって見つけた場合Gitリポにバックアップをプッシュする
  
  # When the workflow will run
  on:
   schedule:
    # Runs at 10:00 UTC every day(19h JST).
    - cron: '0 10 * * *'
  
   # Allows you to run this workflow manually from the Actions tab
   workflow_dispatch:
    inputs:
     # this will be refered to as ${{ github.event.inputs.commit_text }}
     commit_text:
      description: 'Commit text to use'  
      required: true
      default: 'New Manual Sync commit'
  
  jobs:
   sync_job:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
  
     - name: Install Salesforce CLI
      run: |
       wget https://developer.salesforce.com...

 • Flow Internal Training

  Posted in Salesforce, Salesforce Academy, Salesforce Flow on Nov 03, 2022

  #Flow Training #LowCode #InternalTraining #Salesforce Offshore #Salesforce Business

 • Agile Development with ServiceNow

  Posted in Salesforce, ServiceNow on Oct 23, 2022

  #ServiceNow #NowPlatform #Copado #Salesforce #Agile

 • SalesforceFlowErrorHandling

  Posted in Salesforce Flow on Oct 09, 2022

  #Vietnam Salesforce Labo開発 #Salesforce Customization & Implementation #フロー、ローコード開発

 • Vietnam, Paradise for outsourcing

  Posted in Vietnam Offshore on Oct 06, 2022

  Vietnam is trying to promote the development of high-tech industries and attract outsourcing service companies to invest here. For foreign investors, in addition to setting up bases in China and India, today they are also considering Vietnam as the first choice for investment, installation and expansion of production and business facilities, Outsourcing. What made Vietnam so quickly enter the list of promised lands for Outsourcing?

 • New product release just before Dreamforce 2022

  Posted in Products on Sep 18, 2022

  Dreamforce2022開催直前新製品リリースのお知らせ

  New product release just before Dreamforce 2022

  MyCal4FieldService 日本語版:
  MyCal4Salesforceの特徴:
  ①Salesforce予約ソリューション Field Service又はLightning Scheduleに
  リソース稼働状況をGoogleカレンダーから同期
  ②Field Service又はLightning
  Scheduleに抑えた予約を該当するリソースのGoogleカレンダーに同期
  ③GoogleカレンダーからSalesforceの全てのオブジェクト(標準&カスタム)への同期可能
  【English below】
  Key benefits of using “MyCal4Salesforce”
  ①Synchronize Google Events to Salesforce
  ②Synchronize Salesforce Appointments to Google
  ③Synchronize Google Calendar with any kind of Salesforce Objects
  Don’t hesitate to contact us for demo and quote
  Email to:contact@furucrm.com
  Product i...

 • Road to Dreamforce 2022

  Posted in Salesforce on Aug 05, 2022

  #Dreamforce 2022 #Sanfrancisco #Dream with furuCRM #Blaze your trail