Salesforce

 • ReSkilling (Đào tạo lại kỹ năng)

  Posted in News, Recruitment, Salesforce, Vietnam Offshore on Jan 10, 2023

  Nhân tiện cuối năm vừa rồi thủ tướng Nhật Bản Kishida nhiều lần nói về ReSkilling, chúng tôi viết bài này để nói rõ hơn về khái niệm, lợi ích và cách triển khai ReSkilling như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo. Nội dung chính trong bài viết: - ReSkilling (Đào tạo lại kỹ năng) là gì? - Giải thích lý do, điểm cần chú ý khi sử dụng - Ví dụ cần thiết trong kỷ nguyên DX

 • Salesforce Overview

  Posted in Salesforce, Salesforce Academy on Nov 11, 2022

  Thời gian gần đây, Salesforce đang vươn lên vị trí một công ty công nghệ hàng đầu Thế giới. Salesforce đang trở thành là một từ khóa hot được nhiều người tìm kiếm. Vậy Salesforce là gì? Lịch sử hình thành và phát triển của Salesforce như thế nào? Nó cung cấp những sản phẩm, giải pháp nào? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan về Salesforce, cách mà Salesforce đã được sinh ra và trở thành gã khổng lồ, các sản phẩm mà Salesforce cung cấp. Với mỗi sản phẩm, chúng tôi sẽ mô tả sơ bộ về mục đích, lợi ích và các tính năng bổ sung (add-on features). Tiếp theo đó chúng tôi cũng giới thiệu tới các bạn Trailhead, một trường đại học online, hoàn toàn free, cho phép các bạn ở mọi nơi, mọi trình độ, lứa tuổi có thể học tập và phát triển sự nghiệp của mình với Salesforce.

 • BackupOrgMetaDataToGit_YMLScript

  Posted in Salesforce, Salesforce Academy on Nov 06, 2022

  name: 組織変更に当たって見つけた場合Gitリポにバックアップをプッシュする
  
  # When the workflow will run
  on:
   schedule:
    # Runs at 10:00 UTC every day(19h JST).
    - cron: '0 10 * * *'
  
   # Allows you to run this workflow manually from the Actions tab
   workflow_dispatch:
    inputs:
     # this will be refered to as ${{ github.event.inputs.commit_text }}
     commit_text:
      description: 'Commit text to use'  
      required: true
      default: 'New Manual Sync commit'
  
  jobs:
   sync_job:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
  
     - name: Install Salesforce CLI
      run: |
       wget https://developer.salesforce.com...

 • Flow Internal Training

  Posted in Salesforce, Salesforce Academy, Salesforce Flow on Nov 03, 2022

  #Flow Training #LowCode #InternalTraining #Salesforce Offshore #Salesforce Business

 • Agile Development with ServiceNow

  Posted in Salesforce, ServiceNow on Oct 23, 2022

  #ServiceNow #NowPlatform #Copado #Salesforce #Agile

 • Road to Dreamforce 2022

  Posted in Salesforce on Aug 05, 2022

  #Dreamforce 2022 #Sanfrancisco #Dream with furuCRM #Blaze your trail

 • Linext4SalesforceScheduler

  Posted in Products, Salesforce on Jun 28, 2022

  Linext4SalesforceScheduler<略名:Linext4SS>製品リリースのお知らせ Linext4SS is a furuCRM’s product

  Web予約可能 #Line予約可能 #SMS予約可能 #Einsteinbot予約可能 #PlatformonPlatform #SaaS Plug&Play

  製品紹介の公式サイト: https://www.saas-lovers.net/linext4ss

 • 月の最終日を数式項目で求める方法

  Posted in Apex, Salesforce, Vietnam Offshore on Apr 12, 2022

  #Happy Coding

 • 文字列数え<=>バイト変換

  Posted in Apex, Java, Salesforce, Vietnam Offshore on Apr 06, 2022

  セールスフォースのみ開発だけなら楽ですが マスタ、トランザクションデータを外部基幹システムと連携する場合 セールスフォースの方はUTF-8しか対応しないし基本的に文字列をカウント オブジェクト(テーブル)に格納しますが 一般的に外部システムの場合殆どリレーションデータベース<Oracle、Postgre、MySQLなど>を使っていますので文字列<=>バイトを突き合わせる必要があります。 その場合セールスフォースに持っている文字列に対しバイトに変換する必要があります。 下記のコードスクリプトを参考、実装できると思います。

  String str = 'あいaiAE';
  
  // 文字列のbyte数カウント
  Integer blen = 0;
  for (Integer i = 0; i < str.length(); i++) {
    String c = str.substring(i, i + 1);
    if (Blob.valueOf(c).size() > 1) {
      blen += 2;
    } else {
      blen += 1;
    }
  }
  
  System.debug('UTF8でバイト数カウント=' + Blob.valueOf(str).size());
  System.debug('SJISでバイト数カウント=' + blen...

 • Behind the Scenes of Hyperforce

  Posted in Apex, API Integration, Salesforce, Salesforce Academy, Vietnam Offshore on Mar 31, 2022

  Behind the Scenes of Hyperforce, an incremental evolution of Salesforce

  Phía sau cánh gà của việc cải tổ, cách tân hạ tầng của platform B2B, B2C lớn nhất thế giới sau 2

  Tại technology conference lớn nhất thế giới vào tháng 9/2021 Bret Taylor có thông báo Salesforce launched thành công hạ tầng mới gọi là Hyperforce. Vậy Hyperforce là gì?

  Trải qua 2 thập kỷ từ văn phòng nhỏ đặt tại nhà Benioff CEO của Salesforce vào năm 1999 nền tảng SaaS đầu tiên trên thế giới ra đời chạy trên 1 đống server với Internet, LAN Cable chẳng chịt. Một hạ tầng chuyên biệt bảo mật cao nhưng tình mở rộng thấp