AWS

 • DevOps Engineer AWS/Azure/GCP/Heroku (Tokyo & HCM & Ha Noi)

  Posted in AWS, Azure, GCP, Heroku on Oct 16, 2021

  Job Description We are seeking passionate Service Reliability Engineers/DevOps Engineer to join our existing talented team. You will be part of a specialist team working across DevOps practices, Operations and Development. You will take part in deployments to production and non-production environments in the cloud (AWS & GCP). It’s an exciting time to be part of this service with one of the first large-scale applications in Australia which is preparing to run a multi-cloud system.

  YOUR JOB RESPONSIBILITIES:

  Provide performance, reliability & resilience testing strategies Create own and manage ...

 • Google's Two Factor Authentication with Laravel

  Posted in AWS, PHP, Vietnam Offshore on Feb 15, 2019

  Giới thiệu

  Xác thực hai yếu tố (2FA), thường được gọi là Xác minh hai bước. Hiện nay việc login với Email và Password dần trở nên không còn bảo mật nữa và việc sử dụng Password đơn giản cùng với việc sử dụng cùng một password cho nhiều Site khác nhau. (2FA) cung cấp thêm một lớp bảo mật khiến cho kẻ tấn công khó truy cập vào thiết bị và tài khoản trực tuyến của người dùng vì biết mật khẩu của nạn nhân là một mình không đủ để vượt qua kiểm tra xác thực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các bước để cài đặt 2FA (Two Factor Authentication) cho một ứng dụng Laravel một cách đơn giản.

  Chuẩn...

 • Install Laravel trên Amazon Linux 2

  Posted in AWS, PHP, Vietnam Offshore on Jan 04, 2019

  #AWS Linux2+Laravel App #AWS+PHPオフショア開発

 • AmazonLinux1とAmazonLinux2のちがい(Differentiate between linux1 and linux2))

  Posted in AWS, Vietnam Offshore on Jan 04, 2019

  #We love AWS EC2 #ベトナムオフショア

 • セールスフォースとAWSの連携で顧客データを活用

  Posted in Apex, AWS, Salesforce, Vietnam Offshore on Dec 25, 2018

  #Salesforce and AWS Integration #セールスフォース、AWSオフショア開発 #顧客管理ソフトウェアで、世界でNO.1のシェアを誇るSFDC(セールスフォース・ドットコム)