GCP

 • DevOps Engineer AWS/Azure/GCP/Heroku (Tokyo & HCM & Ha Noi)

  Posted in AWS, Azure, GCP, Heroku on Oct 16, 2021

  Job Description We are seeking passionate Service Reliability Engineers/DevOps Engineer to join our existing talented team. You will be part of a specialist team working across DevOps practices, Operations and Development. You will take part in deployments to production and non-production environments in the cloud (AWS & GCP). It’s an exciting time to be part of this service with one of the first large-scale applications in Australia which is preparing to run a multi-cloud system.

  YOUR JOB RESPONSIBILITIES:

  Provide performance, reliability & resilience testing strategies Create own and manage ...

 • Build SPAS with VUEJS on Google Cloud Platform

  Posted in GCP, Java, Vue js on Apr 21, 2019

  Giới thiệu

  Google Cloud Platform (GCP) là một hệ thống các dịch vụ điện toán đám mây của Google. Google Cloud Platform gồm các dịch vụ lưu trữ phục vụ cho việc tính toán, lưu trữ, phát triển ứng dụng. Dịch vụ này được lưu trữ và chạy trên phần cứng của Google. Dịch vụ nền tảng Google Cloud Platform phục vụ cho các nhà phát triển phần mềm, quản trị viên điện toán đám mây, các chuyên gia công nghệ thông tin của doanh nghiệp, các nhà phát triển website thông qua mạng công cộng cũng như những mạng dành riêng.

  GCP cung cấp cho người dùng một SERVICE "Hosting Static Website" được sử dụng để chạy các...