Java

 • 文字列数え<=>バイト変換

  Posted in Apex, Java, Salesforce, Vietnam Offshore on Apr 06, 2022

  セールスフォースのみ開発だけなら楽ですが マスタ、トランザクションデータを外部基幹システムと連携する場合 セールスフォースの方はUTF-8しか対応しないし基本的に文字列をカウント オブジェクト(テーブル)に格納しますが 一般的に外部システムの場合殆どリレーションデータベース<Oracle、Postgre、MySQLなど>を使っていますので文字列<=>バイトを突き合わせる必要があります。 その場合セールスフォースに持っている文字列に対しバイトに変換する必要があります。 下記のコードスクリプトを参考、実装できると思います。

  String str = 'あいaiAE';
  
  // 文字列のbyte数カウント
  Integer blen = 0;
  for (Integer i = 0; i < str.length(); i++) {
    String c = str.substring(i, i + 1);
    if (Blob.valueOf(c).size() > 1) {
      blen += 2;
    } else {
      blen += 1;
    }
  }
  
  System.debug('UTF8でバイト数カウント=' + Blob.valueOf(str).size());
  System.debug('SJISでバイト数カウント=' + blen...

 • Tuyển engineer liên tục tokyo+hcm

  Posted in AI, Apex, Heroku, Java, LightningWebComponent, PHP, Recruitment, Salesforce on Sep 12, 2021

  HCM Chào cả nhà, bên mình đang open khá nhiều vị trí hấp dẫn:

  1. Java - Junior: 7 dev

  2. PHP - Junior: 2 dev

  3. Salesforce Middle: 2 dev

  4. frontend - Junior: 1 dev

   • Môi trường làm việc trẻ, thoải mái!
   • Lương thỏa thuận / lương thưởng tháng 13, KPI....
   • Chế độ làm việc + chính sách phúc lợi đầy đủ!

  https://furucrm.com/vn/career


  Tel - Zalo: 0944 721 640 Skype Khiêu Lý: live:65c2e78417c13c44 Apply CV về đây: recruit@furucrm.com Nơi làm việc: 383 Võ Văn Tần, P5, Q3, HCM

  recruitingnow #hiring #furucrm #php #java #salesforce #HCM

 • 人気のJavaScriptフレームワーク4つを比較する

  Posted in Java, Vue js on Sep 10, 2020

  #JavaScript

 • Build SPAS with VUEJS on Google Cloud Platform

  Posted in GCP, Java, Vue js on Apr 21, 2019

  Giới thiệu

  Google Cloud Platform (GCP) là một hệ thống các dịch vụ điện toán đám mây của Google. Google Cloud Platform gồm các dịch vụ lưu trữ phục vụ cho việc tính toán, lưu trữ, phát triển ứng dụng. Dịch vụ này được lưu trữ và chạy trên phần cứng của Google. Dịch vụ nền tảng Google Cloud Platform phục vụ cho các nhà phát triển phần mềm, quản trị viên điện toán đám mây, các chuyên gia công nghệ thông tin của doanh nghiệp, các nhà phát triển website thông qua mạng công cộng cũng như những mạng dành riêng.

  GCP cung cấp cho người dùng một SERVICE "Hosting Static Website" được sử dụng để chạy các...

 • CRUD with Spring Boot + Rest and AngularJS

  Posted in Java on Mar 09, 2019

  Giới thiệu

  Spring Boot là một dự án phát triển bởi JAV (ngôn ngữ java) trong hệ sinh thái Spring framework. Nó giúp cho các lập trình viên chúng ta đơn giản hóa quá trình lập trình một ứng dụng với Spring, chỉ tập trung vào việc phát triển business cho ứng dụng.

  5293864.png

  1. Mục đích của bài viết

  Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo một ứng dụng đơn giản kết hợp các công nghệ Spring Boot, Rest và AngularJS. Trước hết, bạn có thể xem trước ứng dụng mà chúng ta sẽ thực hiện thông qua liên kết này.

  AngularJS là một thư viện mã nguồn mở, nó được tạo ra dựa trên Javascript, và giúp bạn xây dựng các ứ