Salesforce Academy

 • Salesforce Overview

  Posted in Salesforce, Salesforce Academy on Nov 11, 2022

  Thời gian gần đây, Salesforce đang vươn lên vị trí một công ty công nghệ hàng đầu Thế giới. Salesforce đang trở thành là một từ khóa hot được nhiều người tìm kiếm. Vậy Salesforce là gì? Lịch sử hình thành và phát triển của Salesforce như thế nào? Nó cung cấp những sản phẩm, giải pháp nào? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan về Salesforce, cách mà Salesforce đã được sinh ra và trở thành gã khổng lồ, các sản phẩm mà Salesforce cung cấp. Với mỗi sản phẩm, chúng tôi sẽ mô tả sơ bộ về mục đích, lợi ích và các tính năng bổ sung (add-on features). Tiếp theo đó chúng tôi cũng giới thiệu tới các bạn Trailhead, một trường đại học online, hoàn toàn free, cho phép các bạn ở mọi nơi, mọi trình độ, lứa tuổi có thể học tập và phát triển sự nghiệp của mình với Salesforce.

 • BackupOrgMetaDataToGit_YMLScript

  Posted in Salesforce, Salesforce Academy on Nov 06, 2022

  name: 組織変更に当たって見つけた場合Gitリポにバックアップをプッシュする
  
  # When the workflow will run
  on:
   schedule:
    # Runs at 10:00 UTC every day(19h JST).
    - cron: '0 10 * * *'
  
   # Allows you to run this workflow manually from the Actions tab
   workflow_dispatch:
    inputs:
     # this will be refered to as ${{ github.event.inputs.commit_text }}
     commit_text:
      description: 'Commit text to use'  
      required: true
      default: 'New Manual Sync commit'
  
  jobs:
   sync_job:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
  
     - name: Install Salesforce CLI
      run: |
       wget https://developer.salesforce.com...

 • Flow Internal Training

  Posted in Salesforce, Salesforce Academy, Salesforce Flow on Nov 03, 2022

  #Flow Training #LowCode #InternalTraining #Salesforce Offshore #Salesforce Business

 • Behind the Scenes of Hyperforce

  Posted in Apex, API Integration, Salesforce, Salesforce Academy, Vietnam Offshore on Mar 31, 2022

  Behind the Scenes of Hyperforce, an incremental evolution of Salesforce

  Phía sau cánh gà của việc cải tổ, cách tân hạ tầng của platform B2B, B2C lớn nhất thế giới sau 2

  Tại technology conference lớn nhất thế giới vào tháng 9/2021 Bret Taylor có thông báo Salesforce launched thành công hạ tầng mới gọi là Hyperforce. Vậy Hyperforce là gì?

  Trải qua 2 thập kỷ từ văn phòng nhỏ đặt tại nhà Benioff CEO của Salesforce vào năm 1999 nền tảng SaaS đầu tiên trên thế giới ra đời chạy trên 1 đống server với Internet, LAN Cable chẳng chịt. Một hạ tầng chuyên biệt bảo mật cao nhưng tình mở rộng thấp

 • Learning Of The day

  Posted in Salesforce, Salesforce Academy on Mar 18, 2022

  Learning Of The day

  Salesforce Knowledges

 • Salesforce Training Courses

  Posted in Salesforce Academy on Dec 09, 2021

  Course: Salesforce Certified Platform Developer I

  ◆ You will be able to pass your Platform Developer 1 exam.

  ◆ Understand the Salesforce data model and query languages.

  ◆ Learn about Apex triggers and best practices for writing triggers

  ◆ You will learn about DML statements, Database Methods, Salesforce Object Search Language (SOSL), Salesforce object Query Language (SOQL).

  ◆ You will learn about Triggers, Test classes, Debugging

  ◆ They will become masters of APEX programming

  ◆ Jump start your career in Salesforce Development.

  ◆ This course covers everything you need to know to become Salesfo...