Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, đặc biệt là những bước tiến lớn của Công nghệ thông tin, hàng trăm triệu việc làm đang và tiếp tục được chuyển giao từ con người sang cho máy móc, robot thực hiện. Nhưng cùng với đó, cũng có hàng trăm triệu cơ hội việc mới, đòi hỏi những kiến thức mới, kỹ năng mới được tạo ra. Để thích ứng với sự thay đổi tất yếu này, Reskilling (tái đào tạo) trở nên yêu cầu vừa cấp thiết vừa thường xuyên đối với mỗi quốc gia, mỗi tổ chức, doanh nghiệp và từng cá nhân.

Theo nghiên cứu Global Talent Trends của Mercer thực hiện vào năm 2020, mặc dù có đến 78% nhân viên nói rằng họ sẵn sàng để tái đào tạo kỹ năng (reskilling), các nhà quản lý vẫn tin rằng chỉ 45% nhân viên hiện tại của mình có thể thích ứng với sự thay đổi. Có thể coi đây là một Gap (khoảng trống) lớn, làm sao để truyền cảm hứng, duy trì động lực và tổ chức cho cả doanh nghiệp, tổ chức cùng học tập, cùng phát triển để xóa đi khoảng cách khác biệt lớn này là một bài toán lớn. 
Nhân tiện cuối năm vừa rồi thủ tướng Nhật Bản Kishida nhiều lần nói về ReSkilling, chúng tôi viết bài này để nói rõ hơn về khái niệm, lợi ích và cách triển khai ReSkilling như thế nào.  Mời các bạn cùng tham khảo.

 

Nội dung chính trong bài viết: 
 
- ReSkilling (Đào tạo lại kỹ năng) là gì?
- Giải thích lý do, điểm cần chú ý khi sử dụng
- Ví dụ cần thiết trong kỷ nguyên DX
 
Đào tạo lại kỹ năng là "Học kiến ​​thức và kỹ năng mới để đáp ứng đổi mới công nghệ và những thay đổi trong mô hình kinh doanh".
Lý do cho sự gây sự chú ý hiện tại là thông báo về “Cuộc cách mạng đào tạo lại kỹ năng” tại hội nghị Davos năm 2020. Hơn nữa, trong bài phát biểu về chính sách của Thủ tướng Kishida, ông nói rằng chính phủ Nhật Bản sẽ "đầu tư 1 nghìn tỷ Yên trong 5 năm tới" vào việc đào tạo lại kỹ năng, và ông đã được đề cử cho Giải thưởng "Từ mới và Từ thông dụng", thu hút rất nhiều sự chú ý.
ReSkilling đề cập đến việc các công ty tái phát triển khả năng nghề nghiệp của nhân viên và nhiều công ty đã giới thiệu hoặc đang xem xét áp dụng nó trong tổ chức của mình.
Từ những kiến ​​thức cơ bản như định nghĩa và ý nghĩa của đào tạo lại kỹ năng và sự khác biệt với đào tạo thường xuyên, chúng tôi sẽ giải thích nền tảng của nhu cầu đào tạo lại kỹ năng và những điểm để các công ty có thể ứng dụng và triển khai nó.
Nếu bạn đang tham gia vào việc phát triển nguồn nhân lực tại một công ty đang xem xét giới thiệu việc đào tạo lại kỹ năng, hoặc nếu bạn là người quản lý, hãy thử áp dụng nó như một tài liệu tham khảo.
 

Vậy bắt đầu nhé. "Đào tạo lại kỹ năng" là gì?

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản định nghĩa như sau:
"ReSkilling(Đào tạo lại kỹ năng) có nghĩa là học kiến ​​thức và kỹ năng mới cần thiết cho công việc để đáp ứng đổi mới công nghệ và thay đổi mô hình kinh doanh".
Mục đích: "Có được/phát triển các kỹ năng cần thiết để bước vào một nghề nghiệp mới hoặc để thích ứng với những thay đổi đáng kể về các kỹ năng cần thiết trong nghề nghiệp hiện tại của người lao động".
Không nhất thiết "Reskilling = DX education" nhưng trong những năm gần đây, nó ngày càng được sử dụng để chỉ việc đạt được các kỹ năng mới đặc biệt cho DX, và đạt được các kỹ năng để vào nghề sẽ thay đổi mạnh mẽ cách thức làm việc ngày càng tăng.
Ngoài ra, đào tạo lại kỹ năng là một thuật ngữ được các công ty cung cấp dịch vụ đào tạo nhấn mạnh.
Theo quan điểm của họ, ReSkilling biến đổi các kỹ năng của người lao động để đáp ứng nhu cầu xã hội, nhưng thành công không thể đạt được nếu không có sự chủ động của chính người học .
 
Do đó, ReSkilling nên được hiểu là "Nên/Bắt buộc".
 
Lợi ích của việc các công ty thúc đẩy đào tạo lại kỹ năng:

1) Tăng cường đối phó khả năng thiếu hụt nguồn nhân lực

Theo ước tính của Viện nghiên cứu Mitsubishi, trong vòng 10 năm tới, Nhật Bản sẽ dư thừa vài triệu người làm công việc văn phòng và sản xuất, trong khi sẽ thiếu hụt số lượng tương tự các vị trí chuyên môn và kỹ thuật, bao gồm cả nhân lực kỹ thuật số.
Ngay cả khi bạn cố gắng thu hút bên ngoài bằng cách thuê nguồn nhân lực DX đang thiếu hụt, đó sẽ không phải giải pháp đơn giản phải không?
Tái đào tạo nhân tài nội bộ và trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết có ý nghĩa sống còn đối với các công ty.

2) Tăng cường tính tương tác và gắn kết

Bằng cách thúc đẩy đào tạo lại kỹ năng, các công ty cung cấp cho nhân viên cơ hội học hỏi và hỗ trợ họ phát triển nghề nghiệp, điều này dẫn đến sự gắn kết với nhân viên được cải thiện.
Tăng mức độ tương tác sẽ dẫn đến tăng năng suất, điều này cũng sẽ góp phần vào hiệu quả kinh doanh.

3) Có thể phát triển nguồn nhân lực một cách tự chủ

Khi các công ty thúc đẩy đào tạo lại kỹ năng,văn hóa học tập nội bộ được tạo ra trong đó nhân viên cũng cố gắng tự học các kỹ năng mới.
Bằng cách tăng số lượng “nguồn nhân lực tự học”, những người lao động có thể suy nghĩ một cách tự nhiên, tự chủ và đây sẽ là cơ hội để để đổi mới một tổ chức.

4) Tập trung vào nhân lực đã quen thuộc với hoạt động kinh doanh của công ty để áp dụng ReSkilling

Những nhân viên đã trải qua quá trình đào tạo lại kỹ năng đã quen thuộc với công việc kinh doanh hiện tại, vì vậy họ có thể ngay lập tức sử dụng các kỹ năng và kiến ​​thức mới có được trong công việc của mình. Tuyển dụng nhân sự bên ngoài có kỹ năng và kiến ​​thức tương tự là một phương pháp, nhưng cần có thời gian để làm quen với bản chất của hoạt động kinh doanh hiện tại và cách tiến hành công việc trong công ty. Về khía cạnh đó, nếu bạn thúc đẩy đào tạo lại kỹ năng trong công ty, bạn sẽ có thể tiến hành công việc của mình một cách trôi chảy.
 

4 bước để đào tạo lại kỹ năng

1) Dựa trên chiến lược kinh doanh vẽ ra bức tranh toàn cảnh về ReSkilling (Đào tạo lại kỹ năng)

Đào tạo lại kỹ năng là một hoạt động, không phải đích cuối cùng của một tổ chức.
Thiết lập chiến lược nhân sự gắn với chiến lược quản lý, làm rõ bức tranh tổng thể nhân sự và kỹ năng cần thiết để hiện thực hóa chiến lược nhân sự đó. Nếu công ty hiện không có yêu cầu về kỹ năng cần thiết cho hoạt động kinh doanh trong tương lai, thì công ty đó sẽ càng phải định nghĩa và đào tạo lại kỹ năng.

2) Quyết định chương trình đào tạo

Có nhiều loại phương pháp học tập để đào tạo lại kỹ năng, chẳng hạn như áp dụng đào tạo, khóa học trực tuyến (eLearning). Nếu bạn không thể tự chuẩn bị nội dung, bạn nên nhờ một người hoặc tổ chức bên ngoài đóng vai trò là giảng viên hoặc đưa nội dung học tập từ nhà cung cấp 3 áp dụng cho tổ chức của mình.
Bằng cách chuẩn bị nhiều phương pháp học tập, người học có thể lựa chọn phương pháp học lại kỹ năng phù hợp với mình, từ đó thúc đẩy việc học tập.

3) Khuyến khích nhân viên chú tâm tham gia

Khi chương trình đã sẵn sàng, các tổ chức sẽ cử nhân viên học tập và ứng dụng theo chương trình đề ra.
Điều chúng tôi muốn lưu ý vào thời điểm này là việc đào tạo lại kỹ năng để có được các kỹ năng mới là một điều gì đó nặng nề không dễ dàng áp dụng triệt để đối với nhân viên và đôi khi còn gây ra một số căng thẳng không cần thiết.
Tôn trọng sự sẵn sàng, thích ứng từ từ của người lao động thay vì buộc họ phải học một cách miễn cưỡng.
Điều quan trọng là duy trì thói quen học tập cho nhân viên cũng như dung hòa với quan điểm nghề nghiệp hiện tại của người lao động.
Ngoài ra, khuyến khích học tập ngoài giờ làm việc có thể làm giảm động lực của nhân viên, vì vậy hãy điều chỉnh thời gian cần thiết để học trong giờ làm việc.

4) Đưa các kỹ năng đã được đào tạo vào thực tế

Một lần nữa, đào tạo lại kỹ năng là một phương tiện, không phải là mục đích. Điều quan trọng là áp dụng nó trong thực tế để nó không trở thành một sự lãng phí đầu tư của cả 1 tổ chức. Nắm bắt, tìm cơ hội để thực hành trong công việc. Chính vì áp dụng thực tế nên bạn sẽ có cơ hội đưa ra phản hồi về kết quả học tập và đồng thời hoàn thiện các kỹ năng bạn còn thiếu lặp đi lặp lại nhiều lần.
 

Các nước tiên tiên đang đầu tư mạnh cho Reskilling:

Ở bình diện quốc gia, Singapore là ví dụ điển hình trên Thế giới về việc có tầm nhìn chiến lược và thực hiện Reskilling một cách bài bản và hiệu quả. 
Tại Quốc đảo này, chương trình tái trang bị kỹ năng có tên gọi SkillsFuture đang hỗ trợ tái trang bị, nâng cao kỹ năng cho hàng trăm ngàn người lao động mỗi năm. SkillsFuture được khởi động từ năm 2014 nhằm đào tạo lại toàn bộ lực lượng lao động của đất nước. Chương trình gồm hơn 24.000 khóa học khác  nhau từ công nghệ số hóa đến quản lý kinh doanh. Chính phủ trợ cấp đến 90% học phí của các khóa học, bên cạnh đó, còn cung cấp tín dụng 500 đô la Singapore cho những người từ 25 tuổi trở lên để họ có thể trang trải phần chi phí học tập còn lại. 
 

Luxembourg, nơi có tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người ở mức cao nhất thế giới, cũng đang đối mặt với tốc độ tăng trưởng năng suất lao động chậm lại. Vì vậy, nước này đã khởi động một dự án trang bị các kỹ năng nâng cao. Từ năm 2020, công nghệ số hóa đã được bổ sung vào chương trình giảng dạy bắt buộc cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở của Luxembourg.

Dân số giảm, kéo theo tăng trưởng kinh tế chậm lại đi sẽ là một thực trạng mà Nhật Bản và các nền kinh tế tiên tiến khác như Singapore cần phải giải quyết trong tương lai. Thúc đẩy chuyển đổi số, giảm bớt quy định quản lý để thúc đẩy tăng trưởng cũng như đào tạo lại lực lượng lao động có thể là con đường giúp họ tránh được viễn cảnh đó.

Kết luận:

Có thể nói, việc thúc đẩy đào tạo lại trong nội bộ công ty và phát triển nguồn nhân lực DX như thế nào sẽ quyết định sự thành bại của doanh nghiệp trong tương lai.
Mặt khác, giáo dục chuyển đổi số đòi hỏi kiến ​​thức chuyên môn và thường khó tự thực hiện. Chính vì thế các doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm nên nhờ sự tư vấn của chuyên gia bên ngoài để có thể áp dụng ReSkilling một cách hiệu quả nhất.
 
Với furuCRM chúng tôi, từ hơn 4 năm trước song song với việc thực hiện dự án thì ReSkilling đã sớm được áp dụng và cải tiến liên lục. Giờ không chỉ là khuyến khích nữa mà là điều kiện sống còn của doanh nghiệp nên bất kỳ cá nhân nào cũng được đòi hỏi và có động lực học tập duy trì liên tục để đạt được những kỹ năng cần thiết trong thế giới Digital thay đổi chóng mặt.
 
Tham khảo:
Nikkei Asia, Straits Times
 

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *