ReSkilling (Đào tạo lại kỹ năng)

Nhân tiện cuối năm vừa rồi thủ tướng Nhật Bản Kishida nhiều lần nói về ReSkilling, chúng tôi viết bài này để nói rõ hơn về khái niệm, lợi ích và cách triển khai ReSkilling như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo. Nội dung chính trong bài viết: - ReSkilling (Đào tạo lại kỹ năng) là gì? - Giải thích lý do, điểm cần chú ý khi sử dụng - Ví dụ cần thiết trong kỷ nguyên DX
Read More

Salesforce Overview

Thời gian gần đây, Salesforce đang vươn lên vị trí một công ty công nghệ hàng đầu Thế giới. Salesforce đang trở thành là một từ khóa hot được nhiều người tìm kiếm. Vậy Salesforce là gì? Lịch sử hình thành và phát triển của Salesforce như thế nào? Nó cung cấp những sản phẩm, giải pháp nào? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quan về Salesforce, cách mà Salesforce đã được sinh ra và trở thành gã khổng lồ, các sản phẩm mà Salesforce cung cấp. Với mỗi sản phẩm, chúng tôi sẽ mô tả sơ bộ về mục đích, lợi ích và các tính năng bổ sung (add-on features). Tiếp theo đó chúng tôi cũng giới thiệu tới các bạn Trailhead, một trường đại học online, hoàn toàn free, cho phép các bạn ở mọi nơi, mọi trình độ, lứa tuổi có thể học tập và phát triển sự nghiệp của mình với Salesforce.
Read More

BackupOrgMetaDataToGit_YMLScript

name: 組織変更に当たって見つけた場合Gitリポにバックアップをプッシュする

# When the workflow will run
on:
 schedule:
  # Runs at 10:00 UTC every day(19h JST).
  - cron: '0 10 * * *'

 # Allows you to run this workflow manually from the Actions tab
 workflow_dispatch:
  inputs:
   # this will be refered to as ${{ github.event.inputs.commit_text }}
   commit_text:
    description: 'Commit text to use'  
    required: true
    default: 'New Manual Sync commit'

jobs:
 sync_job:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:

   - name: Install Salesforce CLI
    run: |
     wget https://developer.salesforce.com...
Read More

Vietnam, Paradise for outsourcing

Vietnam is trying to promote the development of high-tech industries and attract outsourcing service companies to invest here. For foreign investors, in addition to setting up bases in China and India, today they are also considering Vietnam as the first choice for investment, installation and expansion of production and business facilities, Outsourcing. What made Vietnam so quickly enter the list of promised lands for Outsourcing?
Read More

New product release just before Dreamforce 2022

Dreamforce2022開催直前新製品リリースのお知らせ

New product release just before Dreamforce 2022

MyCal4FieldService 日本語版:
MyCal4Salesforceの特徴:
①Salesforce予約ソリューション Field Service又はLightning Scheduleに
リソース稼働状況をGoogleカレンダーから同期
②Field Service又はLightning
Scheduleに抑えた予約を該当するリソースのGoogleカレンダーに同期
③GoogleカレンダーからSalesforceの全てのオブジェクト(標準&カスタム)への同期可能
【English below】
Key benefits of using “MyCal4Salesforce”
①Synchronize Google Events to Salesforce
②Synchronize Salesforce Appointments to Google
③Synchronize Google Calendar with any kind of Salesforce Objects
Don’t hesitate to contact us for demo and quote
Email to:contact@furucrm.com
Product i...

Read More